Opmerkelijk: rechtbank vindt dat column niet 'nodeloos grievend' mag zijn ...

Een...